Regulamin dostępu do e-konta

Aby otrzymać dostęp do system e-rejestracja MEDICUS Sp. z o.o. należy zgłosić się osobiście do placówki z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Recepcjonistka po zweryfikowaniu tożsamości oraz danych przeprowadzi krótką procedurę rejestracji, kończącą się wydrukowaniem dla Państwa regulaminu korzystania z systemu, podpisaniem niezbędnej zgody oraz podaniu niezbędnych informacji w celu dostępu.

Z systemu mogą korzystać osoby fizyczne tj. pacjenci, których dane dotyczą.

Aby zalogować się do systemu należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w mailu.

MEDICUS Sp. z o.o posiada środki bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, aby zapewnić maksymalną ochronę Państwa danych podczas korzystania z systemu. Przekazywane informacje są szyfrowane.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

MEDICUS Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, Plac Strzelecki 24.

tel.: +48 71 323 63 00 fax.: +48 71 323 63 10

info@medicusdcl.pl

REGULAMIN DOSTĘPU DO SYSTEMU MEDICU Sp. z o. o PRZEZ CENTRALNY SYSTEM AUTORYZACJI.

  1. Klient ma prawo do korzystania z usług wymienionych w niniejszym regulaminie za pośrednictwem strony internetowej http://www.medicusdcl.pl/. 2. MEDICUS Sp. z o.o przekazuje Pacjentowi indywidualne hasło dostępu uprawniające do korzystania z systemu e-rejestracja, e-konto. 3. O możliwości rejestracji do systemu informuje Pacjenta pracownik recepcji MEDICUS Sp. z o.o, następnie po podpisaniu zgody Pacjent otrzymuje wszystkie szczegóły na podany adres mailowy. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać duże i małe litery a także co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny. Całe hasło jest znane tylko i wyłącznie Pacjentowi. Dla zachowania bezpieczeństwa Państwa danych i ochrony dostępu do nich przez osoby niepowołane podczas pierwszego logowania system poprosi o zmianę nadanego podczas rejestracji indywidualnego hasła na nowe. Każdorazowo logując się do systemu Pacjent wpisuje nazwę użytkownika i swoje indywidualne 8 znakowe hasło. Trzykrotne podanie złego hasła spowoduje blokadę konta. W celach bezpieczeństwa danych rekomendujemy zmianę hasła raz w miesiącu. 4. Logując się do systemu Pacjent uzyskuje dostęp do aktualnie działających funkcjonalności systemu. Zakres prezentacji danych może zależeć od możliwości technicznych i organizacyjnych MEDICUS Sp. z o.o. 5. MEDICUS Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje wykonane przy użyciu indywidualnego hasła dostępu przez osoby inne niż Pacjent. 6. MEDICUS Sp. z o.o zobowiązuje się do przetwarzania informacji podanych przez Klienta w sposób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997r (dz. U. z 2014r. poz. 1182) ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.). 7. W przypadku utraty nazwy użytkownika lub hasła w chwili obecnej umożliwiamy odzyskanie loginu i zmianę hasła jedynie podczas osobistej wizyty w naszej Placówce po okazaniu dokumentu tożsamości. 8. W przypadku rezygnacji z korzystania z aplikacji Medicus Online Pacjent jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej osobiście w Placówce lub na adres e-mail info@medicusdcl.pl. W takiej sytuacji, dostęp do systemu zostanie zablokowany. 9. MEDICUS Sp. z o.o z siedzibą przy Plac Strzelecki 24, 50-224 Wrocław, informuje, iż jest Administratorem Danych Osobowych podanych bądź uzyskanych w celu wykonywania umowy o świadczenie medyczne. 10. Dane zebrane przez MEDICUS Sp. z o.o z siedzibą przy Plac Strzelecki 24, 50-224 Wrocław, będą przetwarzane i udostępniane w celu świadczenia usług medycznych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności Medicus Sp. z o. o. 11. MEDICUS Sp. z o.o z siedzibą przy Plac Strzelecki 24, 50-224 Wrocław, informuje, że Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami podanie danych jest dobrowolne.

Data i czytelny podpis Pacjenta /opiekuna prawnego
……………………………………………..

Medicus Clinic
Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel. +48 (71) 323 63 00
info@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

Klinika czynna:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00-14:00