Wdrożenie w Medicus Sp. z o.o. Sp. k. przez Medicus

Wdrożenie w Medicus DCL Sp. z o.o. Sp. k.

Przedmiotem Projektu planowanym do realizacji przez Medicus DCL Sp. z o.o. Sp. k. jest wdrożenie po raz pierwszy na polskim rynku nieznanej i niestosowanej dotychczas technologii obrazowania trójwymiarowego w endoskopii w obszarze otolaryngologii oraz zaoferowanie dzięki temu nowej, ulepszonej usługi stanowiącej innowację produktową nieznaną i niestosowaną dotychczas. Wprowadzenie technologii 3D w endoskopach używanych do diagnostyki oraz śródoperacyjnie, w oparciu o przeprowadzone badania naukowe, odpowie na zapotrzebowanie pacjentów dotyczące indywidualizacji podejścia oraz wysokich oczekiwań związanych z jakością wykorzystywanego sprzętu.

 

Odbiorcami Projektu  będą osoby prywatne – pacjenci z chorobami uszu, nosa, gardła i krtani głównie z obszaru Dolnego Śląska, ale również z innych części Polski, a także z zagranicy.

 

Dzięki realizacji Projektu Wnioskodawca stanie się pierwszą kliniką w Polsce stosującą metodę obrazowania 3D w laryngologii oraz pierwszą oferującą usługi diagnostyki i chirurgii z jej wykorzystaniem.

Ponadto Medicus DCL stanie się̨ ośrodkiem referencyjnym i demonstracyjnym na skalę europejską z racji praktycznego zastosowania i wykorzystania najnowszej technologii endoskopowej w obszarze laryngologii. Nowa technologia trójwymiarowej endoskopowej diagnostyki i chirurgii problemów w obrębie nosa i zatok, która jest przedmiotem projektu pozwoli na:

Wdrożenie nowej technologii przyczyni się do wypracowania sobie przez Wnioskodawcę przewagi konkurencyjnej oraz do wzrostu innowacyjności na rynku usług otolaryngologicznych.

 

Całkowita wartość projektu: 3 960 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 259 452,00 zł

Fundusze europejskie Medicus Wrocław

 


Medicus Clinic
Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel. +48 (71) 323 63 00
info@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

Klinika czynna:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00-14:00