Medicus Sp. z.o.o realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich „Strategia rozwoju firmy Medicus Sp. z. o.o i jej usług”

Medicus Sp. z.o.o realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich

Fundusze unijne Medicus Wrocław

Medicus Sp. z o.o.  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF . Projekt realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Przedmiotem projektu jest doradztwo strategiczne, mające na celu opracowanie strategii rozwoju firmy Medicus Sp. z o.o. i jej i usług.

Celem głównym usługi  jest ukształtowanie spójnej wizji i misji rozwoju przedsiębiorstwa, a także określenie celów, które powinno realizować oraz przyjęcie przeanalizowanego stanowiska w zakresie działań rozwojowych produktów i usług w zakresie leczenia za pomocą implantów słuchu i natychmiastowa możliwość jego realizacji.

Efektem projektu będzie opracowany dokument pn. „Strategia rozwoju firmy Medicus Sp. z o.o. i jej i usług“

 

Wydatki całkowite projektu: 57 810,00 zł

Wydatki kwalifikowane projektu : 47 000,00 zł

Wartość dofinansowania (PLN): 39 950,00zł

 

Medicus Sp. z.o.o realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich


Medicus Clinic

Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel. +48 (71) 323 63 00
tel. +48 (71) 353 00 30
info@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

Godziny otwarcia kliniki:
Pon-pt – 8.00 – 20.00
Sobota 8.00-14.00