Zaburzenia głosu – leczenie, konsultacje, rehabilitacja we Wrocławiu

Celem  działań rehabilitacyjnych jest przywrócenie takiego stanu sprawności głosu, aby spełniał potrzeby pacjenta, zarówno zawodowe, jak i prywatne.

Skutkiem działań rehabilitacyjnych powinno być uzyskanie jak najbardziej swobodnie tworzonego, dźwięcznego głosu, bez niepotrzebnych napięć w obrębie traktu głosowego, o niezbyt dużym natężeniu.  Umożliwi to pacjentom swobodne komunikowanie się oraz da możliwość kontynuowania pracy zawodowej, szczególnie, gdy wymaga ona zwiększonej aktywności głosowej.

Rehabilitacja głosu jest prowadzona w ścisłej współpracy z lekarzem foniatrą, oraz, zależnie od potrzeb – z fizjoterapeutą – osteopatą, psychoterapeutą, neurologiem.


W wielu przypadkach jest ona najważniejszym elementem terapii zaburzeń głosu w przypadku istnienia:

  • dysfonii czynnościowych,
  • zaburzeń głosu u osób zawodowo posługujących się głosem (m.in. nauczycieli, mówców, wykładowców, dziennikarzy, prawników, aktorów, wokalistów, pracowników call-center, księży, i inne),
  • muzyków grających na instrumentach dętych u których stwierdzono nadmierne zaangażowanie krtani podczas gry,
  • u pacjentów ze zmianami organicznymi, które powstały z powodu nieprawidłowej emisji głosu, np. guzkami głosowymi, niektórymi zmianami obrzękowymi, niedomykalnością fałdów głosowych, zbytnią męczliwością głosu,
  •  u pacjentów po zabiegach mikrochirurgicznych na fałdach głosowych,
  • u pacjentów po zabiegach usunięcia tarczycy,
  • u pacjentów, u których nie stwierdza się zmian organicznych (np. guzków głosowych, polipów, obrzęków), a zaburzona jest natomiast czynność nerwowo-mięśniowa, co prowadzi do powstania zaburzeń głosu, objawiających się najczęściej chrypką, zmianą barwy czy zanikami głosu.

Polega ona na:

  • wypracowaniu technik prawidłowej emisji głosu: w zakresie postawy, toru oddechowego, fonacji, rezonansu głosowego, artykulacji,
  • poprawie jakości, sprawności technicznej  i kondycji głosu,
  • utrwaleniu prawidłowych nawyków głosowych.
Umów się na wizytę >

Nasze pracownie

Medicus Clinic
Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel. +48 (71) 323 63 00
info@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

Klinika czynna:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00-14:00