Pracownia tomografii komputerowej we Wrocławiu

Tomografia komputerowa Wrocław

Tomografia komputerowa jest to badanie diagnostyczne wykonywane z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Obraz uzyskiwany jest w postaci przekrojów poprzecznych z możliwością wykonania specjalnych rekonstrukcji w przekrojach strzałkowych i czołowych. Badanie wykonywane jest u dzieci od 8 roku życia i pacjentów dorosłych.Tomografia komputerowa (TK) pozwala na bardzo dokładną ocenę struktur kostnych jak i miękkich. Trwa ok 15-20 minut.

Tomografia komputerowa zatok

Jest to najdokładniejsze badanie diagnostyczne pozwalające ocenić kości jak i tkanki miękkie w otoczeniu zatok. Daje również możliwość zróżnicowania wielu zmian patologicznych tj. polipy, stan zapalny zatok, oraz zmian nowotworowych w obrębie jamy nosowej.

Tomografia komputerowa uszu

Badanie to pozwala na dokładną ocenę ucha środkowego i wewnętrznego. Można określić wszelkie patologie kosteczek słuchowych, ślimaka, jak i kanałów półkolistych.

 Przebieg badania:

Badanie wykonywane jest najczęściej w pozycji stojącej. W przypadku, gdy pacjent posiada trudności z utrzymaniem pozycji pionowej (bez poruszenia się), można wykonać tomografię komputerową w pozycji siedzącej. Wówczas technik odpowiednio poziomuje pacjenta do okolic ciała części badanej. Podczas wykonywania TK pacjent ma opartą brodę na specjalnych podbródku, zaś czołem przylega do płytki podtrzymującej. W okolicy kości skroniowych przykładamy dwa uciski, które służą do unieruchomienia głowy. W trakcie badania prosimy pacjent nie wykonywał żadnych ruchów, zamknął oczy oraz oddychał tylko przez nos. Ręce należy oprzeć na uchwytach.

Przygotowanie do badania:

Tomografia komputerowa nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta, gdyż jest to badanie wykonywane bez środka cieniującego. Prosimy jednak, aby zapoznać się z poniższym opisem:

 


 

Na podstawie Ustawy z dn. 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) Art. 32c. 1 informuję, że stosowanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych na terenie Medicus Clinic nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz obiektu jest na poziomie tła naturalnego.

Data zamieszczenia informacji : 17.08.2020.

 


Medicus Clinic
Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel. +48 (71) 323 63 00
info@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

Klinika czynna:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00-14:00