Badanie snu (Polisomnograficzne) we Wrocławiu

Badanie polisomnografii lekarze nazywają „złotym standardem” w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu.


Chrapanie

Zespół obturacyjnego bezdechu śródsennego charakteryzuje się powtarzającymi epizodami zapadania (bezdechy) lub zwężania górnych dróg oddechowych (spłycenie oddychania) na poziomie gardła przy zachowanej (w większości przypadków zwiększonej) pracy mięśni oddechowych. Epizody te najczęściej prowadzą do obniżenia utlenowania krwi tętniczej i zazwyczaj kończą się przebudzeniami ze snu.

Według badań z 2015 roku na zespół obturacyjnego bezdechu śródsennego cierpi prawie 50% mężczyzn i 23% kobiet w średnim wieku.

 

Każdy z nas spędza 1/3 życia w czasie snu. Dlatego też należy pamiętać, że czas na sen, nie jest czasem straconym.

Sen przede wszystkim:

 

Zbyt krótki, bądź nieprawidłowy sen prowadzi do:


Jak rozpoznać bezdech śródsenny?

 

Objawy nocne:

 

Objawy dzienne:


Powikłania nieleczonego bezdechu śródsennego

 

Wykazano, że częstość incydentów sercowo-naczyniowych zakończonych zgonem oraz niezakończonych zgonem w grupie Pacjentów z ciężkim zespołem OBŚ (obturacyjny bezdech śródsenny) była znacząco wyższa niż w grupie kontrolnej zdrowych osób populacji ogólnej.


Jak wygląda badanie?

Na badanie Pacjent zgłasza się do naszej placówki w godzinach wieczornych po wcześniejszej rejestracji. Badanie polisomnograficzne trwa całą noc. W czasie badania Pacjent powinien zachowywać się swobodnie, spać jak we własnym domu. Przebieg badania monitorowany jest przez technika polisomnografii. Na następny dzień, w godzinach porannych technik odłącza aparat i Pacjent wraca samodzielnie do domu. Wynik badania omawiamy jest na wizycie kontrolnej z lekarzem pulmonologiem.

 

Polisomnografia za pomocą czujników rejestruje:


Przygotowanie do badania

Zalecenia przed badaniem:

 

Na badanie należy zabrać ze sobą:


Medicus Clinic
Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel. +48 (71) 323 63 00
info@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

Klinika czynna:

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00-14:00