prof. dr hab. n. med. Lucyna Pośpiech

Specjalista Otolaryngolog

prof. dr hab. n. med. Lucyna Pośpiech

Główne kierunki działalności klinicznej i naukowej to szeroko rozumiana otologia i otoneurologia, diagnostyka i leczenia uszkodzeń słuchu, szumów usznych, zawrotów i zaburzeń równowagi.

Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1959.

Dyplom lekarza medycyny uzyskała w roku 1960. Specjalizację 1 stopnia z Otolaryngologii uzyskała w roku 1967, 2 stopnia w roku 1973.

Doktorat obroniła w roku 1979, tytuł pracy „Wpływ wibracji i hałasu na narząd równowagi w wybranej grupie pracowników transportu wodnego”. Habilitacja w roku 1989, tytuł rozprawy „Kinezyterapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi w uszkodzeniu narządu przedsionkowego”. Tytuł profesora medycyny uzyskała w roku 1999.
W latach 1996-2006 pełniła funkcję kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu. Odbyła liczne staże zagraniczne z zakresu mikrochirurgii ucha w Würzburgu, Sztokholmie i Hanowerze. Opublikowany dorobek naukowy obejmuje 224 prace twórcze ogłoszone w czasopismach polskich, głównie w Otolaryngologii Polskiej oraz zagranicznych w Auris Nasus Larynx, Diabetologia, Neurootologia Newsletters, J. Pediatric Endocrinology, Diabetic Medicine, Int. J. Pediatric Otorhinolaryngology. Współautor 4 patentów. Posiada duży nowatorski dorobek z labiryntologii, stworzyła we Wrocławiu ośrodek badań labiryntologicznych, jeden z czołowych w kraju.

Wprowadziła do literatury polskiej praktyczne i teoretyczne zasady kinezyterapii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Była kierownikiem dwóch projektów badawczych KBN, dotyczących komputeryzacji badań elektronystagmograficznych i rejestracji wywołanych potencjałów przedsionkowych. Są to prace pionierskie w Polsce.

Wypromowała 10 doktorów nauk medycznych. Była recenzentem 12 prac doktorskich, 4 przewodów habilitacyjnych, 3 przewodów do tytułu profesora.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, odznaką Racjonalizator Produkcji i za Wzorową pracę w Służbie Zdrowia.

Podczas kierowania kliniką była organizatorem XXXVIII Zjazdu Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz IX Sympozjum Audiologicznego i II Sympozjum Polsko-Czeskiego. Od 1999 do 2006 była konsultantem regionalnym ds. otolaryngologii.

Przez 4 kadencje pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Pozostali Specjaliści:

Sprawdź pozostałych

 

Centrum Medyczne Medicus Wrocław - Kontakt
Medicus Clinic

Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
Tel. 71 323 63 00
Faks: 71 353 00 30
info@medicusclinic.pl
www.medicusclinic.pl

Godziny otwarcia kliniki:
Pon-pt – 8.00 – 20.00
Sobota 8.00-14.00